Gminna Spółka Wodna w  Godzianowie informuje iż stawka w roku 2019 wynosi 14 zł/ha.
Nr Konta:
76 9288 1040 1560 0387 2000 0010
Wpłaty można dokonać  także u Sołtysa