Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej rozpatrującej konkurs  ofert na realizację zadania publicznego: Upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu.
Protokół