Z okazji uroczystego Jubileuszu 100 lat życia Pani Zofii Zbudniewek, najlepsze życzenia dalszych długich lat w szczęściu, zdrowiu i wszelkiej pomyślności na kolejne lata, w dniu 10 stycznia 2019 r. złożyli Szanownej Jubilatce: Wójt Gminy Godzianów Pan Andrzej Mozga, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Halina Karalus oraz referent USC Agnieszka Kalska wręczając kwiaty, okolicznościowy dyplom i upominek. Do życzeń Dostojnej Jubilatce dołączyli się również przedstawiciele Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zastępca dyrektora Pan Tomasz Ciszewski wraz z  Panią Bożeną Fabiszewską wręczając kwiaty. Pan Tomasz Ciszewski odczytał list gratulacyjny od Prezesa Rady Ministrów,  oraz przedstawiciele Placówki Terenowej KRUS w Skierniewicach dyrektor Pan Jacek Malczewski wraz z Panią Marią Styszko.

1 23

1 16

1 1

1 3

1 4

1 5

1 6

1 9

1 11

1 14

1 15

1 20