ikonka iW związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.z 2018. póź.1479) informuję, że na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi www.wios.lodz.pl od dnia 1 stycznia 2019 r. jest zamieszczony numer telefonu 721-11-12-13, na który można zgłaszać interwencje dotyczące przypadków naruszenia przepisów z zakresu ochrony środowiska, w tym zakresu gospodarki odpadami.