ikonka iInformacja dotyczy zwrotu podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Informacja dot. podatku akcyzowego