Terminarze wywozu śmieci w Gminie Godzianów w roku 2019 

Tabela 25 dotyczy wywozu śmieci dla miejscowości: Godzianów (oprócz ul. Nowej), Kawęczyn, Płyćwia
Tabela 25

Tabela 30 dotyczy wywozu śmieci dla miejscowości : Godzianów ( ul. Nowa), Byczki, Lnisno, Zapady.
Tabela 30