L.p.  Imię nazwisko Funkcja
1 Halina Karalus  Przewodnicząca Rady Gminy
2 Anna Lesiak Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
3 Stanisława Sobieszek Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
4 Jan Trojan Przewodniczący Komisji, Rolnictwa, Budownictwa, Budżetu i Finansów
5 Edward Lipiński  Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych
6 Zenon Krupa Radny
7 Bożena Mozga Radna
8 Andrzej Kozłowski Radny
10 Mirosław Krawczyk Radny
11 Grzegorz Klepaczka Radny
12 Józef Pąśko Radny
13 Jadwiga Świderek Radna
14 Marek Białkowski Radny
15 Renata Suniennik Radna
16 Sławomir Urbanek Radny