Informacja dla mieszkańców wsi Godzianów

W dniach 19 -23 października 2018 roku odbędzie się szczepienie psów przeciw wściekliźnie.

Szczepienia wykonywał będzie Pan Łukasz Bogusz Lekarz Weterynarii wg załączonego harmonogramu:

19.10.2018 (piątek) – ul. Brzozowa i ul. Południowa.

20.10.2018 ( sobota) ul. Północna, ul. Modrzewiowa,
ul. Zielona i ul. Klonowa.

23.10.2018( wtorek) ul. Lipowa, ul. Leśna
i ul. Kościuszki.

Koszt szczepienia 25 złotych od jednego psa.

 

 

Art. 56. Obowiązek ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie


Dz.U.2018.0.1967 t.j. - Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

1. Psy powyżej 3. miesiąca życia na obszarze całego kraju oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3. miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia.
3. Szczepień psów przeciwko wściekliźnie dokonują lekarze weterynarii świadczący usługi weterynaryjne w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.
4. Psy poddane szczepieniu podlegają wpisowi do rejestru prowadzonego przez lekarzy weterynarii, o których mowa w ust. 3. Po przeprowadzeniu szczepienia posiadaczowi psa wydaje się zaświadczenie lub dokonuje się wpisu w paszporcie, o którym mowa w art. 24e paszporty zwierząt ust. 2.