Lut 13, 2018

Posted by in KOMUNIKATY | 0 Comments

Informacja

Informacja

Ogłoszenie o możliwości przystąpienia do Programu usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Godzianów w roku 2018

 

Informuję, że Gmina Godzianów zamierza ubiegać się w 2018 roku o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Łodzi na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Godzianów”.

W przypadku uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW w Łodzi Gmina Godzianów przystąpi do realizacji ww. zadania, w ramach którego pokryte zostaną koszty związane z odbiorem wyrobów zwierających azbest występujących na terenie gminy.

W związku  z powyższym proszę zainteresowanych Mieszkańców Gminy Godzianów o składanie Wniosku
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2018 roku w Urzędzie Gminy w Godzianowie, pokój nr 18.
Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane ! 

UWAGA

W ramach zadania związanego z usuwaniem azbestu nie będą finansowane koszty demontażu i montażu nowego pokrycia dachowego. Zgłoszony azbest musi być przygotowany i gotowy do obioru.

Do pobrania – Wniosek o odbiór azbestu

Comments are closed.