Sty 25, 2018

Posted by in KOMUNIKATY | 0 Comments

Informacja

Informacja

Bezpłatna mammografia

Szanowni Państwo, 

Nawiązując do wcześniejszej z Państwem współpracy oraz realizując świadczenia zdrowotne w ramach umowy z Łódzkim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie profilaktyki raka piersi, zwracam się z prośbą o pomoc w organizacji badań. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, u których występuje największe ryzyko zachorowania na raka piersi (w roku 2018 są to roczniki od 1949 do 1968), objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z finansowanej przez NFZ mammografii.

Dzięki zaangażowaniu wielu instytucji w roku 2017 przebadaliśmy 29.746 kobiet, mieszkanek województwa łódzkiego. W tym u 822 kobiet wykryto zmiany chorobowe. Może komuś wspólnie uratowaliśmy życie!!!

Dla pewności i ochrony przed chorobą nowotworową kobiety co dwa lata zgodnie z zaleceniami wykonują badania mammograficzne. Co roku odnotowujemy około 17 tysięcy nowych zachorowań. Rak piersi wykryty we wczesnym stadium rozwoju to nowotwór, który dobrze rokuje całkowite wyleczenie.

Kontynuacja badań co 2 lata w naszym mammobusie spowoduje, że specjalista radiolog porówna z poprzednimi obrazami zmiany w strukturze piersi i postawi prawidłową diagnozę. Nasze wyniki są zawsze dostarczane w terminie, a kobiety na dalszą diagnostykę są indywidualnie umawiane i monitorowane przez naszego opiekuna.

W związku z planowanymi terminami pobytu mammobusu w Godzianowie w dniu 27 lutego 2018r. (wtorek) prosimy o wsparcie naszych działań przez pomoc w organizacji badań obok Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz rozpowszechnienie informacji o badaniach wśród mieszkanek Godzianowa.

Kolejne badania w Godzianowie planujemy jeszcze w  sierpniu i grudniu 2018r. – dokładne daty prześlę w późniejszym terminie.

 Mammobus jest podstawiany przez kierowcę na wskazane przez Państwa miejsce, godzinę przed rozpoczęciem badań (zazwyczaj około godz. 8.00). Wraz z kierowcą przyjeżdża technik radiologii, który wykonuje badania. W razie konieczności do obsługi dołącza rejestratorka, aby badania były przeprowadzane sprawnie.
 W celu zwiększenia frekwencji oraz dotarcia do jak największej liczby podlegających bezpłatnej mammografii kobiet, we własnym zakresie drogą pocztową, wysyłamy imienne zaproszenia do docelowej grupy. Po wykonanych badaniach, również listownie, przesyłamy wyniki do każdej kobiety, która skorzystała z mammografii.
 Współpracująca z nami instytucja z tytułu przeprowadzanych badań nie ponosi żadnych kosztów, po jej stronie jest wyłącznie udostępnienie miejsca parkingowego dla mammobusu (długość 10 m, szerokość 2,5 m, wysokości 3,8 m) z dostępem do energii elektrycznej – 1 gniazdo „siłowe” lub dwa standardowe gniazda 230V na oddzielnej fazie; toalety dla personelu oraz pomoc przy dystrybucji materiałów informacyjnych (plakaty, ulotki) w miejscu organizacji badań.

Z życzeniami wszelkiej pomyślności w Nowym 2018 Roku oraz nadzieją na dalszą owocną współpracę pozostaję z poważaniem

Katarzyna Mrozowska
MEDICA BADANIA sp. z o.o.

95-060 Brzeziny, ul. Św.Anny 62

NIP 8331401116        

REGON 366791950


MOBILE    500 060 509
E-MAIL mammobus@medica.org.pl

Biuro: 91-211 Łódź, ul. Szparagowa 6/8

KRS  0000668616  www.medica.org.pl                

 Comments are closed.