Lis 22, 2017

Posted by in KOMUNIKATY | 0 Comments

Informacja

Informacja

Gmina Godzianów rozpoczyna realizację zadania Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

Gmina Godzianów rozpoczyna realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Płyćwia, Kawęczyn, Godzianów, Zapady, Lnisno i Byczki” w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych                      z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym  inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Godzianów poprzez budowę kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w centrum wsi Godzianów, budowę wodociągów na ul. Sportowej i ul. Nowej w Godzianowie oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Płyćwia, Kawęczyn, Godzianów, Zapady, Lnisno i Byczki.”

Firma KAN-EKO, która realizuje powyższe zadanie na terenie całej Gminy, będzie się bezpośrednio kontaktowała z Państwem w celu ustalenia i potwierdzania konkretnego terminu.

Poniżej przedstawiamy, przekazany przez Wykonawcę, wstępny harmonogram prac w I etapie,.

ETAP I
Lp.   Lokalizacja POŚ Nr ew. dz. Obręb Termin   rozpoczęcia prac Termin zakończenia
prac
1   ul. Leśna 1067 Godzianów 2017-11-27 2017-12-01
2 ul. Leśna 4/6 1046/2 Godzianów
3 ul. Leśna 1 1022 Godzianów
4 ul. Północna 21 394 Godzianów
5 ul. Północna 16 1237 Godzianów
6 ul. Północna 14 304 Godzianów
7 ul. Północna 24 318 Godzianów
8 ul. Północna 44 434 Godzianów
9 ul. Lipowa 1 370 Godzianów
10 ul. Lipowa 17 177 Godzianów
11 ul. Lipowa 37 166, 163, 165 Godzianów 2017-12-04 2017-12-08
12 ul. Brzozowa 66 1150/1 Godzianów
13 ul. Brzozowa 55 1082 Godzianów
14 ul. Brzozowa 23 1063/2 Godzianów
15 ul. Brzozowa 3 1051 Godzianów
16   Płyćwia 86 475, 453, 217 Płyćwia
17 Płyćwia 88 456/3 Płyćwia
18 Płyćwia 97 470/1, 492/3, 217 Płyćwia
19 Płyćwia 100 616/1 Płyćwia
20 Płyćwia 80 118; 117/2 Płyćwia
21 Płyćwia 79 83, 21/1, 80/1 Płyćwia 2017-12-11 2017-12-15
22 Płyćwia 61 A 98 Płyćwia
23 Płyćwia 1 659 Płyćwia
24 Płyćwia 11 757 Płyćwia
25 Płyćwia 12 638, 769, 755 Płyćwia
26 Płyćwia 13 637/1 Płyćwia
27 Płyćwia 13A 754 Płyćwia
28 Płyćwia 15 631 Płyćwia
29 Płyćwia 33 523 Płyćwia
30 Płyćwia 38 A 550/2 Płyćwia
31 Płyćwia 41 547/2; 512/1; 541/2 Płyćwia 2017-12-18 2017-12-22
32 Płyćwia 53 a 425 Płyćwia
33 Płyćwia 53 a 424 Płyćwia
34   Byczki 75 5 Byczki
35 Byczki 74 6 Byczki
36 Byczki 66 37/1 Byczki
37 Byczki 65 A 109 Byczki
38   Lnisno 4 305 Lnisno
39 Lnisno 13 266/1 Lnisno
40 Lnisno 11 268/1 Lnisno

 

 

                                                                                                                     Wójt Gminy Godzianów

                                                                                                                             Zdzisław Tuleja

Comments are closed.