Paź 24, 2017

Posted by in KOMUNIKATY | 0 Comments

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu lasów niestanowi stanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, położonych na terenie obrębów gminy Godzianów 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Godzianów dnia: 24.10.2017 r.

 

WÓJT  GMINY  GODZIANÓW

  1. Klonowa 5, 96-126 Godzianów

powiat skierniewicki, woj. łódzkie

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych, położonych na terenie obrębów gminy Godzianów.            

                 Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy o lasach (Dz. u z 2017 r. poz. 788 z późn. zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu na okres 60 dni, tj. od dnia 24 października 2017 r. do dnia 27 grudnia 2017 r. projektu uproszczonego planu urządzenia lasu wsi Godzianów, Płyćwia, Zapady gmina Godzianów, powiat skierniewicki, województwo łódzkie na okres 01.01.2018 r. – 31.12.2027 r.

Zainteresowani właściciele lasów mogą, w godzinach pracy urzędu, zapoznać się z dokumentacją, która jest wyłożona do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy w Godzianowie, ul. Klonowa 5, 96 – 126 Godzianów, pokój nr 11.

Na podstawie art. 2`1 ust. 5 ustawy o lasach w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu można składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Starosta Skierniewicki.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art. 21 ust. 4 ww. ustawy, dane zawarte w uproszczonym planie urządzenia lasu są podstawą naliczenia podatku leśnego.

Dyżur ze strony Wykonawcy projektów, który udzielał będzie wyjaśnień zainteresowanym właścicielom lasów ustala się na dzień 6 listopada 2017 r. w godzinach 11ºº – 15ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Godzianowie

                                                                                           W Ó J T

                                                                                 /-/ Zdzisław Tuleja

 

Comments are closed.