Paź 17, 2017

Posted by in KOMUNIKATY | 0 Comments

Informacja

Informacja

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.                                                                                            

 

 

 

Godzianów dnia: 17.10.2017 r.

WÓJT  GMINY  GODZIANÓW

 1. Klonowa 5, 96 – 126 Godzianów

 pow. skierniewicki, woj. łódzkie

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

                     Zgodnie z art. 34 ust  1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.              o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.), Urząd Gminy w Godzianowie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do sprzedaży. 

 

 1.     działka nr 154/5 o pow. 0,1112 ha ,
 2. położenie, obręb Lnisno, gm. Godzianów,
 3. własność Gminy Godzianów,
 4. księga wieczysta LD1H/00044444/3
 5. nieruchomości zabudowana,

————————————————————————————————-

 1. działka nr 480 o pow. 0,5336 ha,
 2. położenie, obręb Zapady, gm. Godzianów,
 3. własność Gmina Godzianów,
 4. nieruchomość zabudowana,

————————————————————————————————-

 1. działka nr 745 o pow. 1,54 ha,
 2. położenie, obręb Zapady, gm. Godzianów,
 3. własność Gmina Godzianów,
 4. nieruchomość niezabudowana,

 

 

Osoba której przysługuje roszczenie o nabycie w/w nieruchomości z mocy niniejszej ustawy, lub odrębnych przepisów, lub jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, winna złożyć wniosek o nabycie w terminie do dnia  30 listopada 2017 roku.

 

 

 

                                                                                                      WÓJT  GMINY

                                                                                   /-/ Zdzisław Tuleja

 

 

                                                                                       

Comments are closed.