Paź 9, 2017

Posted by in KOMUNIKATY | 0 Comments

Koniec realizacji projektu “Odbiór wyrobów zawierających azbest Godzianów, i ich składowanie”

Gmina Godzianów zakończyła realizację zadania pn.

„Odbiór wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Godzianów, ich transport                i składowanie”

Od mieszkańców zebrano 79,86 Mg odpadów.

Całkowity koszt zadania wyniósł 19 147,00 zł. Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskaniu na ten cel dotacji

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska            i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 15 317,00 zł

 

www.zainwestujwekologie.pl

Comments are closed.