Wrz 7, 2017

Posted by in Bez kategorii | 0 Comments

Obowiązek ochronnego szczepienia psów

Mieszkańcy Gminy Godzianów
Wójt Gminy Godzianów przypomina o obowiązku wynikającym z art. 8 Ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999r. Nr 66, poz.752), polegającym na obowiązku ochronnego szczepienia psów w wieku powyżej trzech miesięcy, żyjących na obszarze całego kraju, przeciwko wściekliźnie.

Posiadacze psów obowiązani są doprowadzać psy do wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii punktów szczepień:

1) w terminie trzech miesięcy od dnia ukończenia przez psa wieku dwóch miesięcy

lub

2) w terminie określonym przez lekarza weterynarii podczas poprzedniego szczepienia.

Ponadto informuję, że w czwartym kwartale 2017 roku, przeprowadzona zostanie, przez Dzielnicowego Komisariatu Policji
w Skierniewicach, oraz pracownika Gminy  wyrywkowa kontrola
 w zakresie realizacji przez mieszkańców Gminy Godzianów obowiązku ochronnego szczepienia psów przeciwko wściekliźnie.

PISMO DOTYCZĄCE OBOWIĄZKU SZCZEPIEŃ PSÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE (1)

Comments are closed.