Sie 24, 2017

Posted by in Bez kategorii | 0 Comments

Zbiórka wyrobów zawierających azbest

Zbiórka wyrobów zawierających azbest

Gmina Godzianów rozpoczyna realizację zadania pn.

„Odbiór wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Godzianów, ich transport                i składowanie”

Od mieszkańców zostanie zebrane 79,86 Mg odpadów.

Całkowity koszt zadania wynosi 19 147,00 zł. Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskaniu na ten cel dotacji

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska            i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 15 317,00 zł

Informujemy, że firma TONSMEIER Centrum Sp. z o. o. będzie przeprowadzała w Gminie Godzianów zbiórkę wyrobów zawierających azbest.

Poniżej załączona została tabela z Harmonogramem odbioru odpadów azbestowych w Gminie.

Przypominamy, że wyroby azbestowe powinny być w tych dniach wystawione przy wjeździe na posesje w celu udostępnienia sprawnego odbioru odpadów. Ponadto, wyroby powinny być zabezpieczone folią i złożone na palecie.

 

W przypadku braku możliwości odbioru z nieprzewidzianych powodów, zostanie wyznaczony dodatkowy termin.

Firma TONSMEIER Centrum Sp. z o. o. będzie kontaktowała się z każdym w sprawie potwierdzenia terminu odbioru.

                                                                                                 Wójt Gminy Godzianów

                                                                                                                  Zdzisław Tuleja

 

 

Lp. Lokalizacja Numer ewidencyjny działki Planowany termin odbioru odpadów  
 
1 Byczki 3 662 25.09.2017 r.  
2 Godzianów, ul. Modrzewiowa 10 567 25.09.2017 r.  
3 Godzianów, ul. Lipowa 17 177 25.09.2017 r.  
4 Godzianów, ul. Północna 58 440 25.09.2017 r.  
5 Godzianów, ul. Północna 66 444 25.09.2017 r.  
6 Godzianów, ul. Północna 98 1231 25.09.2017 r.  
7 Godzianów, ul. Południowa 16 751 25.09.2017 r.  
8 Godzianów, ul. Południowa 18 754 25.09.2017 r.  
9 Godzianów, ul. Południowa 24 759/1 25.09.2017 r.  
10 Godzianów, ul. Brzozowa 7 1053 25.09.2017 r.  
11 Godzianów, ul. Brzozowa 21 1062 25.09.2017 r.  
12 Godzianów, ul. Brzozowa 66 1150/1 25.09.2017 r.  
13 Godzianów, ul. Zielona 14 809 26.09.2017 r.  
14 Godzianów, ul. Zielona 30 817 26.09.2017 r.  
15 Godzianów, ul. Sportowa 18 566 26.09.2017 r.  
16 Kawęczyn 43 104 26.09.2017 r.  
17 Kawęczyn 45 107 26.09.2017 r.  
18 Kawęczyn 47 109 26.09.2017 r.  
19 Płyćwia 12 638 26.09.2017 r.  
20 Płyćwia 13A 754 26.09.2017 r.  
21 Płyćwia 46 544 26.09.2017 r.  
22 Płyćwia 38a 550/1 27.09.2017 r.  
23 Płyćwia 53A 425 27.09.2017 r.  
24 Płyćwia 57 182 27.09.2017 r.  
25 Płyćwia 60 60 27.09.2017 r.  
26 Płyćwia 61 61/3 27.09.2017 r.  
27 Płyćwia 80 118 27.09.2017 r.  
28 Lnisno 4 305 27.09.2017 r.  
29 Lnisno 35 13/2 27.09.2017 r.  
30 Lnisno 40 23 27.09.2017 r.  
31 Lnisno 65 190/2 28.09.2017 r.  
32 Lnisno 70 379 28.09.2017 r.  
33 Lnisno 92 410 28.09.2017 r.  
34 Zapady 4 507 28.09.2017 r.  
35 Zapady 5 479 28.09.2017 r.  
36 Zapady 9 598/3 28.09.2017 r.  
37 Zapady 12 471 28.09.2017 r.  
38 Zapady 12a 470 28.09.2017 r.  
39 Zapady 34 420 28.09.2017 r.  
40 Zapady 39 412 28.09.2017 r.  
41 Zapady 47 386 28.09.2017 r.  

 

Comments are closed.