Gru 20, 2016

Posted by in KOMUNIKATY | 0 Comments

Obwieszczenie – wybór nabywcy

Obwieszczenie – wybór nabywcy

Dotyczy drugiego przetargu ustnego na nieruchomość położoną na terenie miejscowości Godzianów.

                                                                       
                                                                      Godzianów dnia: 20.12.2016 r.
WÓJT GMINY GODZIANÓW
ul. Klonowa 5, 96 – 126 Godzianów
pow. skierniewicki, woj. łódzkie
O G Ł O S Z E N I E

Dotyczy: drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż
zabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości
Godzianów, gmina Godzianów, powiat skierniewicki, stanowiącej
własność Gminy Godzianów.
Informuję, że drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Godzianów, stanowiącej własność Gminy Godzianów, oznaczonej jako: działki nr ewid. 1092 o pow. 1,66 ha, nr 1152 o pow. 5,28 ha, nr 1193 o pow. 0,50 ha, przeprowadzono w dniu 20 grudnia 2016 roku w siedzibie Urzędu Gminy, sala USC.
Stan prawny uregulowany jest w księdze wieczystej LD1H/00007134/6 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Skierniewicach.
Do uczestnictwa w przetargu dopuszczonych zostało – jeden uczestnik.
Cena wywoławcza zabudowanej nieruchomości, działki nr ewid. 1092 o pow. 1,66 ha, nr 1152 o pow. 5,28 ha, 1193 o pow. 0,50 ha wynosiła 380.000,00 złotych , cena osiągnięta w przetargu wynosi 383.800,00 złotych

Nabywcą zabudowanej nieruchomości, działki nr ewid, 1092, nr 1152, nr 1193, został Pan Mirosław Mozga, zam. Godzianów, ul. Brzozowa 59, 96 – 126 Godzianów.

WÓJT GMINY
/-/ Zdzisław Tuleja

Comments are closed.