Wrz 8, 2016

Posted by in Aktualności | 0 Comments

Informacja

Informacja

Ewidencja zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Godzianów zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy Godzianów o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy w Godzianowie  lub bezpośrednio do Sołtysa wsi w terminie do 30 września 2016 roku.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), Gmina Godzianów  ma obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni.

W związku z powyższym prosi się mieszkańców o rzetelne podejście do sprawy poprzez wypełnienie zgłoszenia.

W przypadku nie złożenia zgłoszenia Wójt Gminy Godzianów  będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.

Jednocześnie informujemy, że w razie przeprowadzenia kontroli dotyczącej zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1, art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250). sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1, art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250).

Leave a Reply