Kwi 11, 2016

Posted by in Aktualności | 0 Comments

Komunikat

INWENTARYZACJA AZBESTU

INWENTARYZACJA AZBESTU

Wójt Gminy Godzianów

informuje, że w dniach

18 kwietnia 2016 r. – 29 kwietnia 2016 r.

  na terenie Gminy Godzianów prowadzona będzie

inwentaryzacja wyrobów

zawierających azbest
(spis eternitu)

Spisu z natury będą dokonywać pracownicy firmy
ADLER CONSULTING

Zwracamy się do właścicieli i zarządców nieruchomości o współpracę
z wykonawcą w zakresie umożliwienia przeprowadzenia aktualizacji inwentaryzacji
wyrobów zawierających azbest i udzielenia wszelkich możliwych informacji dotyczącej inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest przedstawicielom firmy,
którzy będą ankietować teren całej gminy.

Właścicieli, którzy posiadają wyroby/odpady zawierające azbest prosimy
o przygotowanie numerów ewidencyjnych działek wraz z obrębami.

 

W przypadku, gdy na terenie Państwa nieruchomości
znajdują się odpady azbestowe
(wcześniej zdemontowane, albo nigdy nie zamontowane),
prosimy o poinformowanie o tym pracowników,
którzy będą przeprowadzać inwentaryację.

Dzięki spisowi możliwe będzie zbudowanie systemu
wsparcia dla mieszkańców przy usuwaniu azbestu.

Pracownicy firmy Adler Consulting będą wyposażeni
w identyfikatory oraz upoważnienia wystawione 
przez Wójta Gminy  Godzianów.

W związku z powyższym, że pracownicy firmy ADLER CONSULTING
w czasie przeprowadzanego spisu będą odwiedzać każdą posesję na terenie gminy, prosimy
o zachowanie szczególnej ostrożności i o trzymanie psów w zamknięciu lub na uwięzi
za co z góry dziękujemy.

Przypominamy, że zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania
i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 8, poz. 3) na właścicielu spoczywa obowiązek inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

www.adlerconsulting.pl          biuro@badaniasrodowiska.pl          www.badaniasrodowiska.pl

PAMIĘTAJ!

Azbest może być szkodliwy dla zdrowia i środowiska – przy pracach związanych z wyrobami zawierającymi azbest przestrzegaj przepisów prawnych!

Nieuszkodzone wyroby zawierające azbest, odpowiednio zabezpieczone mogą być dalej użytkowane!

Nie usuwaj wyrobów zawierających azbest samemu

– zleć to specjalistycznej firmie, która posiada uprawnienia!

Leave a Reply