Sty 8, 2016

Posted by in Aktualności | 0 Comments

Informacja

Informacja

ikonka iOCHRONA ZABYTKÓW 2016 Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na udzielenie dotacji na wykonanie w 2016 roku prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

 

Nabór wniosków: 16.12.2015 – 01.02.2016

Budżet: 2 000 000 zł

O dofinansowanie może się ubiegać każdy, kto posiada tytuł prawny do

zabytku wpisanego do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

Dotacja z budżetu województwa łódzkiego na wykonanie prac przy zabytku

może być udzielona w wysokości do 50% całkowitej wartości planowanego

zadania. Maksymalna wnioskowana kwota dotacji nie może być większa niż

80 tys. złotych.

Priorytetowo będą traktowane prace lub roboty budowlane przy obiektach

zagrożonych utratą wartości zabytkowych, których realizacja będzie

niezbędna do usunięcia tych zagrożeń.

Więcej wiadomości na —->LINK  http://www.lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/dotacje

Leave a Reply