Sty 4, 2016

Posted by in Aktualności | 0 Comments

Zebrania OSP

Zebrania OSP

ikonka iTerminy zebrań sprawozdawczo-wyborczych
w  jednostkachOchotniczych Straży Pożarnych
Gminy Godzianów w roku 2016

 

L.p.

miejscowość

data

Godzina

1

Godzianów

13.02.2016

17:00

2

Lnisno

23.01.2016

19:00

3

Byczki

05.03.2016

18:00

4

Kawęczyn

27.02.2016

17:00

5

Płyćwia

12.03.2016

17:00

6

Zapady

28.02.2016

18:00

Leave a Reply