Lis 26, 2015

Posted by in Aktualności | 0 Comments

Odbiór wyrobów azbestowych

Odbiór wyrobów azbestowych

Gmina Godzianów zakończyła realizację zadania pn.

„Odbiór wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Gminy Godzianów, ich transport i składowanie”

logotyp wojewódzkiego funduszu

Od mieszkańców zebrano 108,224 Mg odpadów.

Realizacja zadania była możliwa dzięki pozyskaniu na ten cel dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 43 849,00 zł

Leave a Reply