Wrz 26, 2014

Posted by in Aktualności | 0 Comments

Informacja

Informacja

ikonka iInformujemy mieszkańców Gminy Godzianów, że zgodnie z UCHWAŁĄ NR XXXIV/217/14 RADY GMINY GODZIANÓW z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie wprowadzenia programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Godzianów nasi mieszkańcy mają możliwość skorzystania z dofinansowania na sterylizację zwierząt domowych ( psów i kotów) według poniższych zasad:

  1. Dofinansowanie przysługuje tylko mieszkańcom Gminy Godzianów, do zwierząt stanowiących ich własność;
  2. Sterylizacją zajmuje się pan Maciej Krycki prowadzącym GABINET WETERYNARYJNY PROVET z siedzibą przy ul. Harcerskiej 6, 96-100 Skierniewice;
  3. Właściciel, chcący poddać zabiegowi posiadane zwierzę, zgłasza je do lekarza  weterynarii, z którym Gmina ma zawartą umowę na świadczenie usług, w celu  przeprowadzenia zabiegu, oraz wypełnia oświadczenie, zawierające klauzulę o jawności danych osobowych, którą lekarz weterynarii po  przeprowadzeniu zabiegu przekaże do Urzędu Gminy ;
  4. Właściciel zwierzęcia opłaca Wykonawcy 100% kosztów zabiegu bezpośrednio po wykonaniu zabiegu a następnie przedstawia Zamawiającemu wystawiony  i opisany przez Wykonawcę rachunek, na którego podstawie uzyskuje zwrot 50% poniesionych kosztów
  5. Zabiegi sterylizacji dofinansowywane są tylko właścicielom psów, którzy  dopełnili obowiązk zaszczepienia psa przeciw wściekliźnie
  6.  Dofinansowanie przysługuje właścicielom psów i kotów w ilości maksymalnie 1 szt. rocznie.

Wójt Gminy Godzianów
Zdzisław Tuleja

Leave a Reply