Kwi 3, 2013

Posted by in Aktualności | 0 Comments

Logo i Barwy Gminy Godzianów

Logo i Barwy Gminy Godzianów

 

Godzianw -_2_lilie_i_czerwie-_uszlachetniaj-c-_ksi-g-_oraz_nawi-zuj-c-_do_tarcz_pow._skierniewickiego_i_-dzkiego26 marca 2013 roku na XXV sesji Rada Gminy Godzianów uchwaliła wprowadzenie Logo Gminy Godzianów i Barwy Gminy Godzianów. Godzianw -_Flaga_JPG-RGB

Logo Gminy Godzianów

Godzianw -_2_lilie_i_czerwie-_uszlachetniaj-c-_ksi-g-_oraz_nawi-zuj-c-_do_tarcz_pow._skierniewickiego_i_-dzkiego

Wzorcowy wizerunek logo heraldycznego gminy Godzianów
Na tarczy typu hiszpańskiego w polu zielonym, dwa słupy zwężone złote, flankowane dwiema liliami srebrnymi w głowicy, na slupach w pępku tarczy księga otwarta srebrna, z kapitałką i brzegami bloku księgi czerwonymi.
Elementy logo Gminy Godzianów
i ich symbolika
1. Zielona Tarcza – symbol przyrody, życia, odradzania się; tym samym jest to symbol rolnictwa, które stanowi podstawę gospodarki Gminy (uprawa roli, hodowla, przetwórstwo, usługi rolnicze itp.) mające tu bogate i różnorodne tradycje (m.in. uprawa lnu), Zieleń to także kolor ruchu ludowego, którego początki można dostrzec w rejonie Godzianowa już w XVIII w. i który zaczął się w kolejnym wieku na godzianowskiej ziemi silnie rozwijać m. In. Pod postacią działalności spółdzielczej, edukacyjnej, politycznej oraz wojskowej (działalność zbrojna mieszkańców Gminy w ruchu oporu, głównie Batalionów Chłopskich podczas II światowej).
2. Zielone pole tarczy i dwa słupy zwężone złote –
a) łącznie stanowią one nawiązanie do jednego z licznych wzorów charakterystycznych dla ludowego stroju łowickiego, szczególnie zaś kobiecych spódnic i zapasek.
b) Wskazanie na ów strój ma także symbolizować dawną przynależność ziem Gminy do dóbr łowickich, kasztelanii, a w późniejszym okresie Księstwa Łowickiego.
c) złote słupy są odniesieniem do złotych pasów w herbie województwa łódzkiego pod które Gmina współcześnie podlega.
3. Dwie lilie srebrne – zostały zapożyczone z herbu kapituły gnieźnieńskiej, jako symbol kilkuwiekowej przynależności gospodarczej ziem gminy Godzianów do arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, w ramach jego kompleksu łowickich dóbr (tzw. Księstwa Łowickiego)
4. Srebrna otwarta księga:
a) Symbolizuje bogate tradycje edukacyjno-oświatowe na terenie Gminy , począwszy od szkółki parafialnej, przez szkołę elementarną za czasów Komisji Edukacji Narodowej, powstanie grupy teatralnej w początki XX, kursy dokształcające dla dorosłych w okresie międzywojennym, tajne nauczanie podczas II wojny światowej.
b) Nawiązuje do postaci Grzegorza Skrobkowica (1545-1616), pochodzącego z Godzianowa prof. Uniwersytetu Krakowskiego i rajcy miasta Krakowa
c) Czerwony rant księgi nawiązuje do barwy tarczy powiatu skierniewickiego, oraz nawiązuje do barwy pasa w tarczy województwa łódzkiego. Barwa czerwona symbolizuje również walkę, ofiary za ojczyznę (a więc nawiązuje np. do Batalionów Chłopskich podczas II wojny światowej).

 

Barwy Gminy Godzianów

Godzianw -_Flaga_JPG-RGB

Na zielonym prostokątnym płacie o proporcjach 5:8 w polu słupa środkowego pas biały, flankowany z obu stron pasami żółtymi. Wszystkie pasy o szerokości 1/8 dłuższego boku weksylium, odstępy pomiędzy pasami o szerokości 1/32 dłuższego boku weksylium. Poszczególne barwy zostały zaadoptowane z logo heraldycznego Gminy Godzianów, przy czym: barwa zielona z barwy tarczy logo; żółte pasy jako nawiązanie do dwóch słupów zwężonych złotych, zaś pas biały jako odniesienie do srebrnej księgi oraz obu lilii.

Leave a Reply