Paź 21, 2011

Posted by in Statyczne | 0 Comments

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzianowie

 

Dane adresowe:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Godzianowie 

ul. Tadeusza Kościuszki 82
96-126 Godzianów

tel. 46 831 11 20
fax: 46 831 15 58,
tel. kom. 785 361 068
tel. kom. 603 100 583
e-mail: gopsgodzianow@poczta.onet.pl

Kadra:

Kierownik:                 Ewa Smołucha

Pracownik socjalny 1. Elżbieta Trębska
Referent ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego/Pracownik socjalny: Katarzyna Marat
Asystent rodziny: Dawid Pniewski

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzianowie pracuje w godzinach:

 

poniedziałek – wtorek 7.30-18.00

oraz

 

 

środa – piątek – 7.30 – 15.30

Załącznik nr  4  do Regulaminu  udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30  000 euro

 

 

                                   Godzianów, dnia 25.11.2015r.

 

 

Znak sprawy:  GOPS.4020.32.2015

 

Formularz oferty

 

W związku z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych   (tekst jednolity (Dz. U. z 2015 r., poz. 478 z późn. zm.) zwracamy się z zapytaniem ofertowym  o cenę usług.

 

Na: „Dostawę, wykonanie, zapakowanie, dowóz do szkół posiłków jednodaniowych i wydanie” o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 euro a nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

 

 

I.              NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

96-126 Godzianów

ul. Tadeusza Kościuszki 82

 

II.            OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

 

Dostawa, wykonanie, zapakowanie, dowóz i wydanie w szkołach posiłków jednodaniowych na przemian – raz zupa z wkładką mięsną oraz pieczywo, raz drugie danie z zabezpieczeniem naczyń i odbiór resztek pokonsumpcyjnych w każdym dniu kiedy serwowany jest posiłek w ilości szacunkowej około 41 sztuk – ilość posiłków może się zmieniać, zależna jest od ilości dzieci spełniających kryterium dochodowe kwalifikujące do udzielenia pomocy w formie dożywiania. Żywność winna być tzw. żywnością zdrową, więc nie powinna zawierać napoi wysoko słodzonych, chipsów, słodyczy lub fast foodów, itp.

Gotowe posiłki należy dostarczyć do:

– ZSO Godzianów, 96-126 Godzianów, ul. Sportowa 4

– Szkoły Podstawowej w Lniśnie, 96-126 Godzianów, Lnisno 69a.

 

 

1) termin realizacji zamówienia: 4.01.2016r. – 31.12.2016r. – dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej w 2016r. z uwzględnieniem przerw w nauce (np. ferii zimowych, wiosennych, wakacji, rekolekcji oraz dni świątecznych).

 

2)  Minimalne warunki realizacji zamówienia: Przygotowanie posiłków wyłącznie ze świeżych produktów dostępnych na rynku: powinny posiadać odpowiednie walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygląd. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę przy przygotowywaniu posiłków do zakupu wyłącznie świeżych produktów dostępnych na rynku.

3) Podstawowe wytyczne dot. bezpieczeństwa żywności i żywienia: posiłki przygotowywane dla Zamawiającego przez Wykonawcę muszą zapewniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia. Realizacja dostaw musi odbywać się zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tj. Dz. U. z 2015 poz. 594 z późn.zm.).

800×600

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:””; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:”Calibri”,”sans-serif”;}

Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem i na własny koszt w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Środek transportu musi być dopuszczony decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia. O czystość termosów zadba Wykonawca.

Wykonawca w szczególności zobowiązany jest przez czas realizacji niniejszej umowy posiadać decyzję właściwego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu określonego obiektu do przygotowywania w nim posiłków o zbiorowym żywieniu oraz o dopuszczeniu środka transportu do przewozu posiłków do potrzeb zbiorowego żywienia. Brak takich decyzji lub zdezaktualizowanie bądź jakiekolwiek ograniczenia w wykonywaniu zbiorowego żywienia wydane przez właściwego inspektora sanitarnego stanowią podstawę do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

4)   warunki płatności: zgodnie z umową – 14 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawcę do Zamawiającego.

 

I.              FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

 

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 16.12.2015r. do godz. 15.00

w formie :

– pisemnej (osobiście, listownie, mail, fax) na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

96-126 Godzianów

ul. Tadeusza Kościuszki 82

gopsgodzianow@poczta.onet.pl

faksem nr:  46/ 831-15-58

W języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem wypełniając IV punkt Formularza oferty.

 

Informacji telefonicznych udziela Ewa Smołucha,  tel.:785 361 068

 

II.            NAZWA I ADRES WYKONAWCY

 

NAZWA:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ADRES:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..

 

 

NIP:

………………………………………………………………………………………………

 

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

Cenę jednostkową netto: ………………………….. zł

 

Podatek VAT: ………………………. zł

 

Cenę jednostkową brutto: ………………………….zł, słownie brutto ……………………….

 

…………………………………………………………………………………………zł

 

Cenę całościową netto: ………………………….. zł

 

Podatek VAT: ………………………. zł

 

Cenę całościową brutto: ………………………….zł, słownie brutto ……………………

 

…………………………………………………………………………………………zł

 

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę
  do niego zastrzeżeń.
 2. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

 

1)    ………………………………………………………….

2)    ………………………………………………………….

3)    ………………………………………………………….

 

4.Kryterium oceny oferty -100% cena                  

 

………………………………………, dnia …………………………….

 

 

……………………………………….

     (podpis osoby uprawnionej)

 

 

……………………………….

                  (pieczęć wykonawcy)

 

 


———————————————————————————————————————————————————————————————————

 

 

 

 ——————————————————————————————————————————————————————————————————–

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

Dopalacze_naTTW ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących kontaktu dzieci z substancjami psychoaktywnymi..

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl. W pierwszym półroczu 2015 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z substancjami psychoaktywnymi (www.800100100.pl).

800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Data dodania: 20.07.2015r.

 

 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

Zadania pomocy społecznej:

-wsparcie osób i rodzin w działaniach zmierzających przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych i zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych

-Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia powinny być odpowiednie do okoliczności uzasadniających

udzielenie pomocy

-działania pracownika socjalnego powinny zapobiegać pojawianiu się trudnych sytuacji życiowych

Ustawa o pomocy społecznej określa z jaki powodów rodzina może ubiegać się o pomoc:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa

domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe

placówki opiekuńczo-wychowawcze

11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status

uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

GOPS 1a

GOPS 2a

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Załącznik nr  4  do Regulaminu  udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30  000 euro

                                   Godzianów, dnia 03.12.2014r.

Znak sprawy:  GOPS.4020.34.2014

Formularz oferty

 

Na: „Dostawę, wykonanie, zapakowanie, dowóz do szkół posiłków jednodaniowych i wydanie” o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 5 000 euro a nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.

 1. NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

96-126 Godzianów

ul. Tadeusza Kościuszki 82

 1. OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Dostawa, wykonanie, zapakowanie, dowóz i wydanie w szkołach posiłków jednodaniowych na przemian – raz zupa z wkładką mięsną oraz pieczywo, raz drugie danie z zabezpieczeniem naczyń i odbiór resztek pokonsumpcyjnych w każdym dniu kiedy serwowany jest posiłek w ilości szacunkowej około 37 sztuk – ilość posiłków może się zmieniać, zależna jest od ilości dzieci spełniających kryterium dochodowe kwalifikujące do udzielenia pomocy w formie dożywiania. Żywność winna być tzw. żywnością zdrową, więc nie powinna zawierać napoi wysoko słodzonych, chipsów, słodyczy lub fast foodów, itp.

Gotowe posiłki należy dostarczyć do ZSO Godzianów, 96-126 Godzianów, ul. Sportowa 4 lub też 96-126 Godzianów,  Lnisno 69a.

Dostawa, wykonanie, zapakowanie, dowóz do GOPS, 96-126 Godzianów, ul. Tadeusza Kościuszki 82, paczek w ramach świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych o wartości nie przekraczającej dziennej stawki żywieniowej raz w miesiącu w ilości szacunkowej około 2 sztuk – ilość paczek może się zmieniać.

1) termin realizacji zamówienia: 7.01.2015r. – 31.12.2015r. – dożywianie dzieci odbywać się będzie od poniedziałku do piątku, w dni nauki szkolnej w 2015r. z uwzględnieniem przerw w nauce (np. ferii zimowych, wiosennych, wakacji, rekolekcji oraz dni świątecznych).

2)  Minimalne warunki realizacji zamówienia: Przygotowanie posiłków wyłącznie ze świeżych produktów dostępnych na rynku: powinny posiadać odpowiednie walory smakowe i zapachowe oraz estetyczny wygląd. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę przy przygotowywaniu posiłków do zakupu wyłącznie świeżych produktów dostępnych na rynku.

3) Podstawowe wytyczne dot. bezpieczeństwa żywności i żywienia: posiłki przygotowywane dla Zamawiającego przez Wykonawcę muszą zapewniać wymogi aktualnych wytycznych Instytutu Żywności i Żywienia. Realizacja dostaw musi odbywać się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.).

Wykonawca będzie dostarczać posiłki własnym transportem i na własny koszt w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości przewożonych potraw. Środek transportu musi być dopuszczony decyzją właściwego inspektora sanitarnego do przewozu posiłków dla potrzeb zbiorowego żywienia. O czystość termosów zadba Wykonawca.

Wykonawca w szczególności zobowiązany jest przez czas realizacji niniejszej umowy posiadać decyzję właściwego inspektora sanitarnego o dopuszczeniu określonego obiektu do przygotowywania w nim posiłków o zbiorowym żywieniu oraz o dopuszczeniu środka transportu do przewozu posiłków do potrzeb zbiorowego żywienia. Brak takich decyzji lub zdezaktualizowanie bądź jakiekolwiek ograniczenia w wykonywaniu zbiorowego żywienia wydane przez właściwego inspektora sanitarnego stanowią podstawę do rozwiązania niniejszej umowy w trybie natychmiastowym z winy Wykonawcy.

4)   warunki płatności: zgodnie z umową – 14 dni od dostarczenia faktury przez Wykonawcę do Zamawiającego;

 1. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 18.12.2014r.

w formie :

– pisemnej (osobiście, listownie, mail, fax) na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

96-126 Godzianów

ul. Tadeusza Kościuszki 82

gopsgodzianów@poczta.onet.pl

faksem nr:  46/ 831-15-58

W języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem wypełniając IV punkt Formularza oferty.

Informacji telefonicznych udziela Ewa Smołucha,  tel.:785 361 068

 1. NAZWA I ADRES WYKONAWCY

NAZWA:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ADRES:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………..

NIP:

………………………………………………………………………………………………

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Cenę jednostkową netto: ………………………….. zł

Podatek VAT: ………………………. zł

Cenę jednostkową brutto: ………………………….zł, słownie brutto ……………………….

…………………………………………………………………………………………zł

Cenę całościową netto: ………………………….. zł

Podatek VAT: ………………………. zł

Cenę całościową brutto: ………………………….zł, słownie brutto ……………………

…………………………………………………………………………………………zł

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę
  do niego zastrzeżeń.
 2. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
 1. ………………………………………………………….
 2. ………………………………………………………….
 3. ………………………………………………………….

4.Kryterium oceny oferty -100% cena                  

………………………………………, dnia …………………………….

……………………………………….

     (podpis osoby uprawnionej)

……………………………….

                  (pieczęć wykonawcy)


 

Informacja dotycząca dożywiania uczniów
w Szkołach i  Przedszkolach w 2014r.

CCF20140827 0000

 

1

2

 


 

Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

 RCPS Karta

Załączniki do pobrania:

– załącznik nr. 2

– załącznik nr. 3

– aktualny katalog ulg

 


 

 

Informacja dla osób ubiegających się o zasiłek dla opiekuna

CCF20140807 0000


info. o wyborze najkorzystniejszej ofert

 


 

Karta dużej rodziny

 

W dniu 5 czerwca 2014 r. opublikowana została uchwała nr 85 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M.P. poz. 430), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. poz.755 ). Oba akty weszły w życie z dniem 16 czerwca 2014 r.

Uchwała Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Rozporządzenie – tekst ujednolicony

 

ikony-podstrony karta-duzej-rodziny 0

ikony-podstrony uprawnienia

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY

WYKAZ DOKUMENTÓW POTRZEBNYCH PRZY SKŁADANIU KARTY DUŻEJ RODZINY

 


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzianowie informuje, iż Hufiec ZHP Łask, Chorągiew Łódzka  rozpoczyna realizację projektu “Zielone Płuca” – profilaktyka prozdrowtotna dzieci i młodzieży z terenów o przekroczonych standardach jakości środowiska współfinanoswanego przez NFOŚiGW w Warzawie. W ramach w/w projektu zorganizowane są 4 turnusy dla dzieci w wieku 8 – 17 lat, z których mogą skorzytać dzieci z terenu Gminy Godzianów. Warunkiem wyjazdu jest zebranie min. 15 uczestników, oraz uzupełnienie wkładu własnego wynoszącego 290zł na uczestnika.

Termin realizacji projektu w 4 turnusach:

13.07. – 24.07.2014

25.07. – 05.08.2014

06.08. – 17.08.2014

18.08. – 29.08.2014

Szczegółowe informacje:  (pobierz str. 1)

                                           (pobierz str. 2)

                                            (pobierz str. 3)

 


 

Informacja dla osób, którym wygasły decyzje dot.przyznania świadczenia pielęgnacyjnego od 1 lipca 2013r.

ZDO 1

ZDO 3


 PLAKAT


 INFORMACJA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Godzianowie informuje, iż od 01.09.2013r. można składać wnioski o zasiłek

rodzinny oraz dodatki do zasiłku na nowy okres zasiłkowy 2013/2014 zaczynający się od 01.11.2013r. do 31.10.2014r.

(druki do pobrania w siedzibie GOPS).

Kryterium dochodowe pozwalające na ubieganie się o świadczenia rodzinne wynosi 539zł na osobę, a jeżeli w rodzinie

występuje niepełnosprawność kryterium to wynosi 623zł.

Przelicznik z 1 ha przeliczeniowego w 2012r. (obwieszczenie prezesa GUS) wynosi 2431 zł, tj. 202,58 miesięcznie.

 


 

 

Projekt “Jesteśmy zaradni” 2013

 

 

GOPS informuje, iż obecnie jest w trakcie przeprowadzania szkolenia zawodowego dla 10 uczestników projektu (8K/2M):

Kurs magazynier- hurtownik z zastosowaniem komputer i fakturowaniem.

 

Do 31 października br. przewiduje się zakończenie w/w kursu, cały projekt zakończy się z dniem 31.12.2013r.

DSC002891

W ramach w/w projektu uczestnicy wezmą jeszcze udział w spotkaniu integracyjno-edukacyjnym w ramach działań środowiskowych.


Uczestnicy projektu „Jesteśmy zaradni” 1 grupa, 10 uczestników (8K/2M) w dniu 05.07.2013r. zakończyli zajęcia warsztatowe z psychologiem oraz doradcą zawodowym.

Warsztaty grupowe z psychologiem: Trening kompetencji i umiejętności społecznych oraz rozwijanie inteligencji emocjonalnej zostały zrealizowane w ciągu 7 spotkań. Uczestnicy nabyli wiedzę i umiejętności z zakresu asertywności, wzmocnienia własnej wartości oraz komunikacji. Ponadto uczestnicy skorzystali z indywidualnych konsultacji psychologicznych.

90

Zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym zostały zrealizowane w ciągu 5 spotkań.
Uczestnicy nabyli umiejętności: pracy w zespole, poruszania się po lokalnym rynku pracy sporządzanie listów motywacyjnych i cv, odkrywanie swoich umiejętności i predyspozycji zawodowych, poznawanie swoich możliwości, mocnych i słabych stron, zwiększenie poczucia pewności siebie i wiara, że znalezienie pracy jest możliwe, nawet po bardzo długiej przerwie.

60  


 

Leave a Reply