Paź 4, 2011

Posted by in Statyczne | 0 Comments

Położenie Gminy

Położenie Gminy

m godzGmina Godzianów jest jedną z najmniejszych w powiecie skierniewickim. Zajmuje powierzchnię 44,06 km?.  Graniczy z gminami: Lipce Reymontowskie, Skierniewice, Głuchów, Słupia i Maków.

Nasza gmina położona jest w granicach historycznie rozumianego Mazowsza. Wchodzi w skład Wysoczyzny Skierniewickiej, najdalej wysuniętego ku wschodowi terenu Wyżyny Łódzkiej, terenu wzniesionego maksymalnie do 220 m. n.p.m.

Gmina posiada wyraźnie ukształtowaną sieć osadniczą w postaci centralnie położonej wsi gminnej Godzianów oraz uzupełniających jednostek rozwojowych takich jak: Byczki, Kawęczyn, Lnisno, Płyćwia i Zapady.

Wieś gminna Godzianów jest oddalona o około 50 km od Łodzi, 80 km od Warszawy i 10 km od Skierniewic.  Przez teren gminy przechodzą następujące szlaki komunikacyjne: kolej ze stacją kolejową w Płyćwi, droga Warszawa ? Skierniewice ? Łódź, przebiegająca przez Byczki oraz droga Skierniewice ? Rawa Mazowiecka przechodząca przez Lnisno.
Gmina należy do najmniejszych jednostek administracyjnych. Na jej terenie zamieszkuje ogółem 2 835 osób.

Liczba ludności w rozbiciu na sołectwa przedstawia się następująco:

Godziannów – 921
Płyćwia – 510
Byczki – 437
Lnisno – 407
Zapady – 314
Kawęczyn – 246

Teren leży w dorzeczu Bzury z dopływami, Skierniewką, Uchanką i Pisią (w dolnym biegu zwanym Zwierzyńcem). Rzeka Zwierzyniec bierze swój początek na polach godzianowskich.

Leave a Reply