Harmonogram zebrań wiejskich dotyczących wyborów sołtysów i członków rad sołeckich na terenie Gminy Godzianów w 2019 roku.
Harmonogram zebrań wiejskich